สถาบัน จำนวนศักยภาพ จำนวนตำแหน่งแพทย์แผน ข. จำนวนตำแหน่งรับรอบนโยบายพิเศษ จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกผ่านระบบ matching จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัครอันดับ 1 จำนวนผู้สมัครอันดับ 2 จำนวนผู้สมัครอันดับ 3 Link ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
101 - ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 0 0 8 0 10 2 2
102 - จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ 8 0 0 8 0 12 3 1
103 - ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ 7 3 0 4 0 4 1 1
104 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 14 0 0 14 0 21 3 1
105 - ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ 8 1 0 2 5 1 0 1
106 - ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ 9 3 0 1 5 1 3 1
107 - พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8 0 0 8 0 8 9 12
109 - ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ 8 0 0 5 3 4 7 2
110 - ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 11 0 0 11 0 9 17 2

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิร.pdf (https://drive.google.com/file/d/12ngk3NQtVPRX-VzS2gFY6nNjcYgLckT3/view?…),ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิร.pdf (https://drive.google.com/file/d/1rSz8E_W9UNNra81u5mNuj9lDMpYIdvdw/view?…)

118 - พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 6 0 0 1 5 1 2 0
119 - พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 8 0 0 6 2 4 3 4
121 - สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 4 0 0 3 1 3 0 0
122 - สตช-โรงพยาบาลตำรวจ 9 0 0 5 4 5 1 3

รพ.ตำรวจ.jpg (https://v5.airtableusercontent.com/v1/19/19/1690783200000/_ThiAPnKZFGeY…)

202 - กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 8 0 2 5 1 4 7 2

[ประกาศรับสมัคร](https://narenthorn.or.th/resident-matching/2566)

[Facebook page EM Rajavithi](https://www.facebook.com/Emergencyrajavithi?mibextid=LQQJ4d)

203 - กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 4 0 2 2 0 0 3 3
204 - กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 6 0 2 4 0 4 4 1
215 - สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 8 0 3 2 3 2 1 2
216 - สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 0 0 0 0 0 0
217 - สป-โรงพยาบาลชลบุรี 8 0 4 0 4 0 0 0
218 - สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 6 0 2 0 4 0 1 2
219 - สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 4 0 4 0 0 0 0 1
224 - สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 0 2 3 2 3 2 1
230 - สป-โรงพยาบาลลำปาง 7 0 4 0 3 0 1 0
233 - สป-โรงพยาบาลสระบุรี 4 0 1 0 3 0 0 0
237 - สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5 0 2 0 3 0 0 0